Privacy Policy

Praktijk MOON-STONE acht een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van deze gegevens wordt er aan de eisen die de privacywet stelt gehouden. Dat betekent onder andere dat Praktijk MOON-STONE:

 • duidelijk vermeldt met welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt via deze privacy- en cookieverklaring;
 • probeert de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • uw rechten respecteert, bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Praktijk MOON-STONE is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring legt de Praktijk uit welke persoonsgegevens zij via de website verzamelt en gebruikt, en met welk doel zij dat doet. De praktijk raadt u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bent u op zoek naar informatie over uw privacy met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier? Deze is te vinden onder het kopje privacy en geheimhouding.

Gebruik van persoonsgegevens
Praktijk MOON-STONE verwerkt uw persoonsgegevens nadat u gebruik heeft gemaakt van diensten van de praktijk en/of omdat u deze gegevens zelf aan de praktijk verstrekt heeft. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen houden en voor administratieve doeleinden. Wordt er na een oriënterend gesprek afgezien van de diensten van praktijk MOON-STONE dan zullen al uw eventuele gegevens uit het systeem verdwijnen. Indien u toezegt om met praktijk MOON-STONE te gaan werken zullen de volgende gegevens nodig zijn om de aanmelding definitief te maken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische gegevens (afhankelijk van de dienst)
 • Gegevens die u zelf invult in open velden.

Deze gegevens worden verwerkt totdat u zich afmeldt als cliënt bij Praktijk MOON-STONE. Voor sommige gegevens, zoals medische gegevens of facturen, is er een wettelijke bewaarplicht (en –termijn). De gegevens zullen dan conform deze bewaarplicht (en –termijn) bewaard worden.

Beveiliging
Praktijk MOON-STONE zal zorgdragen voor het feit dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang.

Wijzigingen in deze privacy policy
Praktijk MOON-STONE houdt ten allen tijden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies
Praktijk MOON-STONE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens de praktijk van u heeft, kunt u altijd contact opnemen. Dit kan per email. Het email adres is: maartje@praktijkmoonstone.nl.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens de praktijk heeft en wat er daarmee gedaan wordt;
 • inzage in de persoonsgegevens;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy policy, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar maartje@praktijkmoonstone.nl. Tevens voor vragen over deze website kunt u contact opnemen met laatstgenoemde emailadres.

Praktijk MOON-STONE
Schulenburg 54
4356 GT Oostkapelle

KvK: 75276186

Privacy en geheimhouding
Voor en tijdens uw behandeling krijgt Praktijk MOON-STONE informatie over u. Bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens en informatie uit gesprekken met u. De informatie die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier. Dit dossier wordt verwijderd nadat u stopt met de behandelingen bij Praktijk MOON-STONE.

Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Privacy
De gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld.

Geheimhoudingsplicht
Praktijk MOON-STONE heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij anderen niet mag vertellen wat ze over u weet. Praktijk MOON-STONE mag alleen informatie geven aan anderen als u daar toestemming voor geeft.

Contact

Praktijk MOON-STONE
Maartje Weideman
Schulenburg 54
4356 GT Oostkapelle


T. 06 42 24 55 69 

E. info@praktijkmoonstone.nl

KvK 75276186
BTW NL001770495B02

Algemene voorwaarden

Privacy policy